Get Adobe Flash player

Investeringscriteria

Venturis participeert in middelgrote tot grote ondernemingen in Nederland en België. Wij zijn geïnteresseerd in bestaande ondernemingen in verschillende, meer traditionele, branches. Venturis heeft de voorkeur voor meerderheidsbelangen en volledige overnames.

Wij participeren in ondernemingen die voldoende ruimte voor verbetering en waardecreatie hebben. De ondernemingen waarin Venturis participeert bieden voldoende groeimogelijkheden of hebben behoefte aan een turnaround, die met de intensieve hulp van Venturis gerealiseerd kan worden. In deze gevallen zal Venturis een actief groei- of turnaround programma implementeren samen met het management van de onderneming.  Wij zijn tevens geïnteresseerd in ondernemingen waar de DGA zich terug wil trekken of waar andere opvolgingsproblematiek speelt.  In dit geval kan Venturis een brug slaan tussen komend en gaand management en de onderneming voorbereiden voor hernieuwde groei samen met het zittende management. Ten slotte verschaffen we ook risicodragend vermogen voor Management Buy-Ins and Buy-Outs.

Copyright © 2010-2015 Venturis B.V.
All Rights Reserved.